FREE FIRE

KIM CƯƠNG GARENA FREE FIRE


31231**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 50.000 VNĐ vào 00 phút trước 23463**** Vừa nạp thành công thẻ Zing 500.000 VNĐ vào 01 phút trước 96532**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 200.000 VNĐ vào 03 phút trước 12673**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 1.000.000 VNĐ vào 10 phút trước 75643**** Vừa nạp thành công thẻ Mobifone 200.000 VNĐ vào 17 phút trước 25325**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 100.000 VNĐ vào 19 phút trước 63235**** Vừa nạp thành công thẻ Mobifone 50.000 VNĐ vào 25 phút trước 24566**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 200.000 VNĐ vào 26 phút trước 12443**** Vừa nạp thành công thẻ Zing 1.000.000 VNĐ vào 29 phút trước 96534**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 100.000 VNĐ vào 33 phút trước 21347**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 500.000 VNĐ vào 34 phút trước 25732**** Vừa nạp thành công thẻ Mobifone 100.000 VNĐ vào 38 phút trước 17353**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 200.000 VNĐ vào 42 phút trước 13712**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 500.000 VNĐ vào 43 phút trước 68231**** Vừa nạp thành công thẻ Mobifone 200.000 VNĐ vào 44 phút trước 98273**** Vừa nạp thành công thẻ Mobifone 100.000 VNĐ vào 48 phút trước 71231**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 1.000.000 VNĐ vào 49 phút trước 81231**** Vừa nạp thành công thẻ Viettel 500.000 VNĐ vào 51 phút trước 89021**** Vừa nạp thành công thẻ Vinaphone 50.000 VNĐ vào 53 phút trước 43223**** Vừa nạp thành công thẻ Zing 1.000.000 VNĐ vào 57 phút trước
THÔNG BÁO : Hệ thống nạp kim cương thuộc quyền sở hữu và quản lý bởi GARENA khuyến mãi x5 tất cả các gói nạp từ 50.000 VNĐ đến 1.000.000 VNĐ các game thủ đọc kĩ hướng dẫn trước khi nạp tránh thắc mắc

* bằng cách nhấn " NẠP THẺ " đồng nghĩa bạn đã chấp nhận điều khoản của chúng tôi

MỆNH GIÁ VẬT PHẨM BẢO HÀNH X5 GIÁ TRỊ
50.000 VNĐ 1.415
100.000 VNĐ 2.830
200.000 VNĐ 5.660
300.000 VNĐ 8.490
500.000 VNĐ 14.150
1.000.000 VNĐ 28.300

HƯỚNG DẪN NẠP THẺ

ĐIỀU KIỆN BẢO HÀNH

Các Trường Hợp Được Bảo Hành
Các Trường Hợp Được Bảo Hành

TOP NẠP NHIỀU NHẤT CỦA CÁC YOUTUBER